Cooperació per al Desenvolupament

Cooperació per al desenvolupament

Globalmon esta  executant diversos programes i projectes a l'Àfrica, Amèrica Llatina, Àsia i Europa en el marc de la cooperació per al desenvolupament:

ÀFRICA

Les principals accions de Globalmon es desenvolupen a l'Àfrica subsahariana.
CAMERUN I TXAD (Vall del Logone)

Campanya d'escolarització (2006-2015)

El nostre focus d'atenció se situa en l'escolarització i la millora de l'ensenyament. Per assolir aquest objectiu, estem construint escoles de primària que substitueixen les actuals escoles de palla o escoles de pissarra al costat de l'ombra d'un arbre. El nostre objectiu a llarg termini és la construcció de 45 escoles el 2015, per a la consecució del qual, demanem subvencions públiques i privades i ens servim dels donatius dels socis de Globalmón. El cost de cada escola és de 157.000 euros i estan dotades de sis aules de classe, un despatx per al de director, lavabos complets, un pou d'aigua potable, equipaments esportius, etc.Per promoure la millora en la qualitat de l'ensenyament primari, a cada escola es preveu un disseny pedagògic adaptat al seu context local, en el que s’inclou la formació dels mestres. Ens proposem formar un total de 270 mestres, estant ja formats 48.A més de la campanya d'escolarització bàsica de nens i nenes (2 º Objectiu de Desenvolupament del Mil fins 2015: Aconseguir l'ensenyament primari universal) volem promocionar els millors amb estudis secundaris i universitaris. Organitzem campaments d'estiu,basats en la convivència i la solidaritat, en els que  participen voluntaris i voluntàries valencians / es que duen a terme activitats lúdico-pedagògiques amb els alumnes de les escoles construïdes.

En total, uns 15.000 nens i nenes es podran escolaritzar i uns 270 mestres podran rebre una formació específica. El impacte del programa arribarà al (als) 1.600.000 persones que viuen a la vall del Logone.
Arribarà als 1.600.000 habitants de la Vall del Logone

Pous

L'aigua contaminada causa gairebé el 80% de les morts de nens i nenes en països en vies de desenvolupament, i per aquest motiu en Globalmon prioritzem la construcció de pous a totes les escoles, de manera que l'aigua potable sigui accessible a ells en primera instància i a tota la comunitat en general.

Microempreses de dones

Promovem activitats generadores de recursos on estiguin les escoles i les associacions de pares i mares d'alumnes. Es tracta de donar suport a determinades activitats per a generar ingressos relacionades amb la pesca, molins d'arròs, petita ramaderia, costura, hortalisses, artesanat, petit comerç, etc. fixant el nostre focus d'atenció en les dones, les quals són part important de la unitat familiar i a! les quals es vol dotar de recursos econòmics per al benefici i la prosperitat de la família en general.

Cultura

S'està construint un museu / casa de cultura que reculli tota la cultura ètnica Massa del Txad i Camerun, que serà un gran punt d'interès per al turisme europeu o de la resta d'Àfrica. Es pretén posar de manifest les arrels culturals perquè les generacions futures no s'avergonyeixin dels seus avantpassats, aprenent a conviure amb el món globalitzat conservant la seva pròpia identitat i guardant les riqueses que els pertanyen.

Sobirania alimentària

S'estan desenvolupant accions pilot per incrementar la producció de cereals (mill i blat de moro) de 200 famílies membres de 5 APEEs (Associacions de Pares i Mares i Professors d'alumnes de les escoles de Berena, Kolobo, Koumi-Fara, Huang i Bougoudang) als  els municipis de Bongor i Huang,. Degut a la mancança alimentaria que s’agreuja any rere any a causa de les variacions climàtiques provocades per l’augment de les temperatures pel fet que es posa de manifest les mancances alimentàries que pateix la població i que s'agreugen any rere any a causa de les variacions climàtiques provocades per l'augment de les temperatures.

SENEGAL

Granja avícola

S'ha dut a terme la construcció d'una granja avícola a Mbour per promoure activitats generadores de renda entre els joves senegalesos que es troben en situació d'atur laboral a la regió de Thies, de manera que es millori la seva situació i la de les seves famílies, en mateix temps que es treballa per satisfer la demanda d'aquest aliment (ous i carn avícola)

AMERICA LLATINA

BOLÍVIA

Sobirania alimentària

Impulsem la producció diversificada de productes agrícoles i donem suport en tallers de capacitació i lideratge per a joves guaranís de 30 comunitats localitzades a la Terra Comunitària d'Origen (TCO) Charagua Nord, de manera que es generi una producció sostenible i suficient per abastir els mercats de la zona .

Codesenvolupament

ÀFRICA

Donem suport al col.lectiu COESAFRI (Consens Estratègic de Solidaritat amb Àfrica) format per estudiants de la Universitat de València i provinents de diferents països africans, reforçant la seva capacitat d'acció i donant-los suport en iniciatives com la construcció de pous d'aigua a les àrees rurals dels seus països d’origen.

Subscriu-te als nostres correus de notícies

El teu nom:

El teu correu electrònic: