07/06/2017

Que fem nosaltres ?

Grupo de mujeres chadianas van de pesca

Globalmon està executant diversos programes i projectes a Àfrica, Amèrica Llatina, Àsia i Europa en el marc de la cooperació al desenvolupament:

En África

Les principals accions de Globalmon es desenvolupen a l’Àfrica subsahariana. Donem suport al col·lectiu COESAFRI (Consens Estratègic de Solidaritat amb Àfrica) compost per estudiants de la Universitat de València i provinents de diferents països africans, reforçant la seva capacitat d’acció i donant-los suport en iniciatives com la construcció de pous d’aigua a les àrees rurals dels seus països africans de procedència.

 

CAMERÚN Y CHAD (LA VALL DEL LOGONE)

Campanya de escolarització (2006-2015)

 

El nostre focus d’atenció se situa en l’escolarització i millora de l’ensenyament. Per assolir aquest objectiu, estem construint escoles de primària que substitueixen les actuals escoles de palla o escoles de pissarra al costat de l’ombra d’un arbre. El nostre objectiu a llarg termini és la construcció de 45 escoles el 2015, per a la consecució del qual sol·licitem subvencions públiques i privades i ens servim dels donatius dels socis de Globalmón. El cost de cada escola és de 157.000 euros i estan dotades de sis aules de classe, despatx de director, lavabos complets, pou d’aigua potable, instal·lacions esportives, etcètera.

Per promoure una millora en la qualitat de l’ensenyament primari, cada escola té un disseny pedagògic adaptat al seu context local, i volem formar un total de 270 mestres, estant ja formats 48 són formats.

A més de l’escolarització bàsica de nens (2n Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni fins al 2015: Aconseguir l’ensenyament primari universal) volem promocionar els millors amb estudis secundaris i universitaris.

Organitzem campaments d’estiu, desenvolupats en el sentit de convivència i solidaritat, en els quals participen voluntaris i voluntàries valencians / es que duen a terme activitats lúdico-pedagògiques amb els alumnes de les escoles construïdes.

En total, uns 15.000 nens i nenes es podran escolaritzar i uns 270 mestres podran rebre una formació específica. El impacta del programa arribarà als 1.600.000 persones que viuen a la vall del Logone.

 

Pous

L’aigua contaminada causa gairebé el 80% de les morts de nens i nenes en països en vies de desenvolupament, i per aquest motiu en Globalmon prioritzem la construcció de pous a totes les escoles, de manera que l’aigua potable sigui accessible a ells en primera instància ia tota la comunitat en general.

 

Microempreses de dones

Promovem activitats generadores de recursos on estiguin les escoles i les associacions de pares i mares d’alumnes. Es tracta de donar suport activitats per generar ingressos relacionades amb la pesca, molins d’arròs, petita ramaderia, costura, hortalisses, artesanat, petit comerç, etc. fixant el nostre focus d’atenció en les dones, les quals són part important de la unitat familiar i a les quals es vol dotar de recursos econòmics per al benefici i la prosperitat de la família en general.

 

Cultura

S’està construint un museu / casa de cultura que reculli tota la cultura ètnica Massa del Txad i Camerun, que serà un gran punt d’interès pel turisme europeu o de la resta d’Àfrica. Es pretén posar de manifest les arrels culturals perquè les generacions venidores no s’avergonyeixin dels seus avantpassats, aprenent a conviure amb el món globalitzat conservant la seva pròpia identitat i guardant les riqueses que els pertanyen.

 

Sobirania alimentària

S’estan desenvolupant accions pilot per incrementar la producció de cereals (mill i blat de moro) de 200 famílies membres de 5 APEEs (Associacions de Pares / Mares i Professors d’alumnes de les escoles de Berena, Kolobo, Koumi-Fara, Huang i Bougoudang) en els municipis de Bongor i Huang, pel fet que es posa de manifest les mancances alimentàries que pateix la població i que s’agreugen any rere any a causa de les variacions climàtiques provocades per l’augment de les temperatures.

 

SENEGAL

Granja avícola

S’ha dut a terme la construcció d’una granja avícola a Mbour per promoure activitats generadores de renda entre els joves senegalesos que es troben en situació d’atur laboral a la regió de Thiés, de manera que es millori la seva situació i la de les seves famílies, al mateix temps que es treballa per satisfer la demanda d’aquest aliment (ous i carn avícola)

 

En AMERCIA LATINA · BOLIVIA

Impulsem la producció diversificada de productes agrícoles i donem suport tallers de capacitació i lideratge per a joves guaranís de 30 comunitats localitzades a la Terra Comunitària d’Origen (TCO) Charagua Nord, de manera que es generi una producció sostenible i suficient per abastir els mercats de la zona .