07/06/2017

Missió i objectius

Globalmon és una entitat sense ànim de lucre que pretén contribuir al desenvolupament comunitari dels col·lectius més desfavorits que resideixen en països empobrits. Per a nosaltres és interessant fer aportacions sobre la base del desenvolupament i per això ens centrem en projectes de promoció de l’escolarització de nens i nenes i millora de les condicions educatives en els països del tercer món, amb marcada presència a la Vall del Logone, entre Camerun i Txad. Sobre aquesta base pretenem edificar un futur prometedor per als nens i els joves d’avui en dia, els que a poc a poc veuen millorada la qualitat de la seva educació.

Per obtenir un bon rendiment acadèmic és necessari mantenir una alimentació equilibrada, la qual es veu minvada a la zona a causa de les crisis alimentàries sofertes en el territori del Sahel, el clima sec i àrid fa que any rere any sigui cada vegada més difícil conrear aliments . Detectada aquesta necessitat per part de la nostra contrapart Sana Logone, hem dut a terme projectes de sobirania alimentària i potabilització de l’aigua, així com de formació en tècniques de cultiu adaptades a la seva realitat, per assegurar una bona nutrició als habitants de la zona i la sostenibilitat dels cultius a llarg termini.

Finalment, donem suport iniciatives microempresarials de dones i joves, per tal de potenciar les capacitats locals i millorar la qualitat de vida de les poblacions implicades en els projectes, facilitant l’accés a les matèries primeres que els permet produir i fabricar béns i serveis que poden vendre a la comunitat, generant activitat econòmica a nivell local que beneficia el desenvolupament comunitari en general.

 

Objetius

El nostre objectiu principal és acompanyar en el desenvolupament en els països empobrits i sensibilitzar la ciutadania sobre els problemes de salut, educació, immigració etc, amb la finalitat d’informar i crear, en última instància, una massa crítica amb opinions ben fonamentades. Distingim diferents línies d’actuació, les quals es podrien definir com els objectius específics de la nostra organització. El nostre objectiu prioritari és l’educació: creiem que l’educació és la base sobre la qual s’assenten les oportunitats de les persones i és un requisit imprescindible per desenvolupar-se en el món actual. Per això fomentem l’educació als països empobrits i contribuïm a que aquesta sigui de més qualitat. D’aquesta manera contribuïm a la consecució del segon Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni: Aconseguir l’ensenyament primari universal.

A més Globalmon treballa per:

La Millora de les condicions alimentàries de la població dels països del Sud.

El Suport a iniciatives microempresarials de la població local.

Sensibilitzar la societat sobre els problemes existents en els països en vies de desenvolupament.

Educar els ciutadans en el desenvolupament, especialment als nens i nenes i els joves valencians / es.