L’Ajuntament d’Ontinyent ens finança de nou un projecte de Globalmon a Guinea Conakry

El projecte que ens finança es la «Augmentada de la producció i consum de productes locals en Sobanet, Prefectura de Boffa (República de Guinea · Guinea Conakry) amb la participació dels joves, homes i dones, en cursos de formació i capacitació agrícola i ramadera. (Fase I)»

Amb l’objectiu de donar suport el desenvolupament de l’Autosuficiència Alimentària en Sobanet, este projecte ha plantejat la creació d’un programa de formació professional en agricultura i ramaderia per als joves guineans en situació d’atur.
La producció agrícola i la criança s’ha dut a terme en el domini de tres (3) hectàrees de la comunitat St. Pierre Claver de Sobané (Maison des Enfants). Aquesta producció es realitza inicialment de manera tradicional amb eines realitzades per artesans locals.

La segona fase de producció es mecanitza amb l’ús de màquines modernes que queden per importar o comprar en el mercat local. La mà d’obra es essencialment local amb el suport dels professionals disponibles al mercat Guineà. Sector d’actuació i àmbit prioritari en què s’emmarca el projecte.
Aquest projecte s’emmarca dins del Plà Estratègic de Globalmon, així com en l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Aquest projecte s’emmarca dins dels objectius del Plà Estratègic de Globalmon, concretament respon a la Linea Estratègica

Cooperació Internacional i Codesenvolupament i els seus tres objectius 

  • Identificar i desenvolupar programes i projectes de desenvolupament local (suport a el sector econòmic tradicional / desenvolupament productiu: agricultura, ramaderia, pesca, artesania, AGR, Syal, etc .
  • Promoció de la microfinança (estalvis i microcrèdits) a petita escala, promoció de l’emprenedoria.
  • Suport a l’educació i formació, suport a la cultura, esports i lleure, suport a la salut i higiene / salut preventiva: aigua potable, alimentació equilibrada, latrines, ús de plantes medicinals, etc.,
  • Acompanyament en el procés de governança i la participació ciutadana.
  • Promoció de la NTIC, incloent-hi sempre els temes transversals que són gènere i el medi ambient) en partenariat amb altres ONGD, socis locals i sota els principis de compromís i responsabilitat mútua i igualtat. 
  • Implementar un sistema de gestió de projectes de desenvolupament eficaç i eficient, i replicable en la gestió en el terreny.
  • Dissenyar una línia de cooperació on l’educació sigui element dinamitzador dels projectes de desenvolupament identificats.

Respecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible, el projecte contribueix a la consecució de l’Objectiu 2. Fam Zero. També contribueix a l’ODS 4. Educació de Qualitat, i més concretament a les següents metes: 

  • D’ací a 2030, augmentar considerablement el nombre de jovens i adults que tenen les competencies necessaries, en particular tècniques i professionals, per accedir a una ocupació, el treball decent i l’emprendiment. 
  • D’ací a 2030, assegurar que tots els joves i una proporció considerable d’adults, tant homes com dones, estiguen alfabetitzats i tinguen nocions elemntals d’aritmètica. 

-Durada del projecte: 5 mesos 

Data d’inici i data de finalització: 1 d’agost 2019 – 31 de desembre 2019

PLA DE FINANÇAMENT 

Finançadors Aportació

Maison Des Enfants 11.035 € DISPONIBLE 56,63 %

Globalmon 3.450 € DISPONIBLE 17,71 %

Ajuntament d’Ontinyent  5.000 € FINANÇAT 25,66 %

TOTAL 19.485 € 100 %

Finançament de l’Ajuntament d’Ontinyent : 5.000 €