07/09/2017

De que estem parlant?

 

Què és l’Educació + per al desenvolupament?     

L’Educació per al Desenvolupament considera l’educació com un procés dinàmic, interactiu i participatiu orientat a la formació integral de les persones, la seva conscienciació i comprensió de les causes locals i globals dels problemes del desenvolupament i les desigualtats Nord-Sud, i el seu compromís per a l’acció participativa i transformadora.

D’aquesta manera defineix la sociòloga Marlen Eizaguirre el concepte d’Educació per al Desenvolupament sobre el qual, tot i això, hi ha dos grans interpretacions. Així un corrent més específica la limita a l’anàlisi dels problemes Nord-Sud, mentre que una altra concepció de l’Educació per al Desenvolupament molt més àmplia, considera que aquesta engloba altres tipus d’educació: educació en valors, per la solidaritat, intercultural, per la pau, la igualtat, educació mediambiental …

Des Educa-solid compartim la visió que l’educació per al desenvolupament no és una simple tasca de sensibilització puntual. És un treball educatiu diari, que aporta a totes i cadascuna de les branques de l’educació una

concepció crítica i diversificada dels problemes del desenvolupament, analitzant-los i explicar-ne les causes i conseqüències.

L’Educació per al Desenvolupament converteix a les alumnes i alumnes en protagonistes del desenvolupament humà i social, fent-los conscients que tot està interconnectat i apropant-los a realitats tan alienes a la seva quotidianitat com la crisi del deute, la fam o la migracions.