07/09/2017

Continguts

 

Educació i desenvolupament.     

Objectiu de l’activitat         

 1. Mostrar als alumnes que hi ha altres tipus d’escola i d’ensenyament.
 2. L’educació s’adapta a les característiques pròpies del context, l’educació no formal, etc.         
 3. Reflexionar amb els alumnes sobre la situació de l’educació i concretament a l’escola dels països en vies de desenvolupament.         
 4. Sensibilitzar a l’alumnat sobre els Drets humans i els Drets del nen de la Convenció Universal de 1989.     

Valor que es pretén transmetre:         

 1. Ser conscient que tots els nens i nenes del món tenen els mateixos drets, però que aquests no es respecten per igual en tots els països         
 2. Ser consenteix i valorar la importància que té haver nascut en un punt del planeta o en un altre, i les diferències que això comporta.         
 3. L’educació com un treball fonamental per a la formació d’una persona i el seu desenvolupament com a persona independent amb capacitat per pensar per si mateixa.

 

                   

Gènere i desenvolupament.     

Objectiu de l’activitat:         

 1. Reflexionar sobre el concepte de gènere, la igualtat de gènere i la desigualtat entre el primer món i la resta, entre els gèneres masculí i el gènere femení.         
 2. Sensibilitzar sobre el paper de la dona als països en vies de desenvolupament, com un actor clau en l’àmbit familiar, social, comunitari i de motor econòmic.         
 3. La desigualtat real que encara existeix al primer món entre les dones i els homes en tots els nivells de la vida.         
 4. Analitzar i reflexionar sobre el llenguatge, conceptes de gènere, sexe, igualtat, diversitat, sexisme, etc.     

Valors que pretén transmetre:         

 1. La igualtat, som diferents físicament, però tenim les mateixes capacitats per desenvolupar les mateixes tasques.        
 2.  Els prejudicis, pensaments, costums i actituds construïdes socialment, no innates a l’ésser humà. Les diferències culturals.         
 3. La dona com a actor de cohesió social, actor clau del desenvolupament econòmic, actor clau de la transmissió cultural, etc.         
 4. La desigualtat real que encara existeix al primer món entre les dones i els homes en tots els nivells de la vida.

 

                                                                                                                                              

Immigració i interculturalitat.    

 Objectiu de l’activitat:         

 1. Treballar els diferents problemes que es plantegen a l’hora de relacionar-se dues cultures, dues personalitats molt diferents, etc.         
 2. Veure les diferents actituds que es donen quan es produeix el contacte de dues postures molt diferenciades i com aquestes influeixen en la relació posterior.         
 3. Treballar els conceptes, la percepció, estereotip, prejudicis, judicis de valor, opinió, fets, etc.         
 4. Aprendre a identificar l’etnocentrisme i analitzar-ne les conseqüències.         
 5. Temes transversals: diversitat, interculturalitat, integració, intercanvi, solidaritat, empatia, immigració, diferència, comprensió, voluntat, etc.

 

Drets humans i desenvolupament.     

Objectiu de l’activitat:         

 1. Informar sobre els diferents tractats internacionals de protecció dels drets humans.
 2. Conèixer el compromís dels diferents estats

 

Educació per a la pau. (Educació per a evitar el conflicte · Educació intercultural)     

Objectiu de l’activitat:         

 1. Identificar estereotips sobre “l’altre”         
 2. Conèixer una experiència de deconstrució de la imatge de l’enemic.

 

Educació per a la pau. (Educació per a comprendre el món)     

Objectiu de l’activitat:         

 1. Reflexionar sobre el sentit de la guerra i els diferents interessos que motiven les intervencions armades.         
 2. Entendre la capacitat destructiva de les armes, en particular la de les armes lleugeres.
 3. Comparar els preus de les armes en el mercat i els costos que provoquen.     

Debat i reflexió:         

 1. Hem de diferenciar el concepte del preu d’una arma (el que es paga per una arma al mercat), el concepte del cost (les conseqüències que té aquesta arma per a la societat) tant en nombre de víctimes com per al cost del desarmament i la destrucció que causa.         
 2. Introduir conceptes i paraules clau: pau, pau positiva, pau negativa, prevenció, seguretat, violència, defensa, agressió, conflicte, protecció.         
 3. Recordar tractats internacionals (Convenció sobre l’eliminació i no proliferació d’armes químiques, Tractat de no proliferació d’armes nuclears, Declaració dels drets humans).

 

 

 

 

Taller d’economia, consum i desenvolupament.     

Objectius:         

 1. Sensibilitzar els alumnes / es sobre els circuits econòmics que intervenen en la producció i en la comercialització dels béns de consum         
 2. Informar l’alumnat sobre els beneficis del consum responsable.     

Valors que es pretenen treballar durant el taller:         

 1. Conèixer els principis del consum responsable i que a poc a poc vagin convertint el seu consum tradicional en una forma de consum menys agressiva amb el medi ambient i més beneficiosa amb els treballadors / es i les cooperatives, com és el consum responsable.
 2. Conèixer pàgines web on es poden informar de les principals marques tèxtils, i si compleixen o no amb les regles fonamentals de, per exemple, no contractar nens i nenes per a la confecció de teixits, com www.ropalimpia.org

 

 

Taller sobre salut i desenvolupament     

Objectius específics del taller:         

 1. Explicar la importància de la salut en la vida de les persones i les conseqüències que té la manca de salut a les nostres vides.         
 2. Reflexionar amb els alumnes / es sobre la situació de la salut en els països en vies de desenvolupament.         
 3. Informar sobre els projectes sanitaris a nivell preventiu i assistencialista en els continents.     

Valors que es pretenen treballar durant el taller:         

 • La solidaritat amb els habitants d’aquests països per col·laborar en campanyes de recollida de medicaments, ulleres, crosses …
 • A través del joc es practiquen els valors de la cooperació i el treball en equip