07/09/2017

En les aules

A través de tallers pràctics, pretén contribuir a l’enfortiment del capital humà mitjançant la formació dels joves. Ells són, doncs, la principal eina per abordar els problemes dels països del Sud i del desenvolupament humà en els països empobrits, amb la seva sensibilització i formació, es convertiran en part de la solució, en lloc de repetir esquemes que són la base del problema.

Els motius que han portat les ONG’S Globalmon, Viviendas para los sin techo a desenvolupar aquest projecte pot resumir-se en el profund desconeixement que té la joventut (i nosaltres) sobre la realitat dels països més empobrits, les causes de la pobresa i les seves conseqüències.

A causa d’aquest desconeixement s’han interioritzat una sèrie de prejudicis i estereotips negatius entre l’opinió pública, i de forma molt significativa entre els joves, cap als col·lectius més desfavorits, en risc d’exclusió social i en particular cap a les persones immigrants procedents de països empobrits, el que els impedeix la comunicació intercultural.

De forma paral·lela, es dóna un desconeixement generalitzat entre la joventut dels agents socials, públics i privats, així com de les desigualtats existents entre Nord i Sud i la relació d’interdependència que hi ha entre les dues regions del planeta, el que fa que augmenti el desinterès per us problemes aliens i la incomprensió d’aquests. Per això, els tallers inclouen la realització d’un treball-proposta de participació social per part dels alumnes.